↑ Return to Metoda

Pedagogika skupnosti

Pedagoški modeli se rojevajo le redko, in še to le v izjemno ugodnih pogojih, zato Vrtec Sončni žarek s svojo doslej prehojeno potjo, z veseljem razvija lasten pedagoški način vzgoje in izobraževanja, ki temelji na združevanju slovenske tradicije    predšolske vzgoje in pedagogike skupnosti.

Iz skupnega pedagoškega zanosa, da bi dobro vzgajali, se rojevajo tudi elementi nove pedagogike. Vzgojno osebje si je med seboj različno, s pestro paleto izobrazb in talentov. Z jasno zavestjo o strokovni avtonomiji in s svojevrstnim pedagoškim stilom želimo biti pripravljeni na inovativno delo, ki prinaša veliko priložnosti za vnašanje novih idej, spodbud in možnosti.

Pedagogika skupnosti predstavlja konstitutivni del družbenega gibanja za zedinjen svet. Izvorno je Gibanje za zedinjen svet versko Gibanje fokolarov, ki ga je ustanovila Chiara Lubich na pogorišču 2. svetovne vojne. To je bil klic krščanske ljubezni tisočim žalujočim in trpečim z evangelijskim odgovorom, da z ljubeznijo, sožitjem in solidarnostjo ter s povezovanjem vseh ljudi v skupnost lahko dosežemo mir in bratstvo med vsemi ljudmi sveta.

EDU logoVizija pedagogike skupnosti je vzgojiti človeka, ki se bo spoznal v »obličju drugega« (Buber), ki mu drugi ne bo tujec, temveč brat, kajti temelj človekove biti je odnos, odnos ljubezni.

Etična podlaga temelji na zlatem pravilu: »Stori drugemu to kar želiš, da  bi drugi storil tebi«.

Pedagogika je navadno tisti del družbenega sistema, ki pomaga ohranjati in vzdrževati družbeni red in je prenašalec družbenih vrednot.

Vrtci, šole in univerze po vsem svetu, ki jih druži ideja Pedagogike skupnosti, se med seboj povezujejo v mrežo vzgojno-izobraževalnih skupnosti.

Pedagogika skupnosti ni le vseživljenjska naloga pedagogov te smeri, temveč je naloga za vse v tem zgodovinskem času. V mrežo univerz in drugih izobraževalnih ustanov po celem svetu združuje znanstvenike s področja vzgojnih ved in jih povezuje z vsemi vedami, ki so odločilne za razvoj človeka. Študijski center EDU* v Rimu koordinira delo pedagoških strokovnjakov po celem svetu. Iz izkušenj prakse nastaja nova metoda, nove teorije, nove poti in nove pedagoške ideje. Pomembna značilnost Pedagogike skupnosti je povezovanje prakse in teorije.

*EDU – Educazione Unita (Pedagogika skupnosti)