↑ Return to Dejavnosti

Športna vzgoja

PA050075Gibalni razvoj je v razvoju človekovih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih življenja. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Dobro je, da otrok v predšolskem obdobju pridobi čimbolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim kompleksnejšim in zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Zavedati se moramo dejstva, da kar zamudimo v najzgodnejšem razvojnem obdobju, kasneje težko nadoknadimo. Gibalna dejavnost v razvojnem obdobju ni pomembna le s stališča telesnega zdravstvenega stanja, ampak odločilno vpliva tudi na razvoj duševnih in socialnih sposobnosti posameznika.

 Vadba pri vseh organizacijskih oblikah športne vzgoje v našem vrtcu temelji na razvoju osnovnih motoričnih sposobnosti (moč, hitrost, gibljivost, koordinacija, ravnotežje, preciznost in vzdržljivost) in na gibalnih spretnostih ter je prilagojena posameznim starostnim skupinam. Izvajamo jo, ali v dvorani, kjer imamo na voljo ustrezno opremo in pripomočke, ali zunaj, v naravi. Spoznavamo se z naravnimi oblikami gibanj (hoja, tek, plazenje, lazenje, poskoki, plezanje …), elementarnimi igrami (z njimi otrok razvija tudi orientacijo v prostoru), izvajamo gimnastične vaje z različnimi rekviziti ali brez njih, različne dejavnosti z žogo in dejavnosti za razvoj ravnotežja, spoznavamo različne športe (atletsko abecedo, spoznavamo potrebno opremo, priprave in znanja za posamezno športno dejavnost), za otroke, starejše od štirih let, pa v vrtcu vsako leto organiziramo tudi petdnevni smučarski tečaj za otroke. Otroci z vsem naštetim pridobivajo ustrezne sposobnosti in spretnosti za življenje, spoznavajo smisel in pomen upoštevanja iger, krepijo medsebojne odnose, se zabavajo in sodelujejo drug z drugim. In vse to je zelo pomembno za otrokov celostni razvoj. Seveda pa, dragi starši, brez vas ne gre. Zagotovo ste prvi učitelj svojih otrok in z lastnim zgledom lahko močno vplivate na to, da postane šport vašemu otroku ena izmed pomembnih sestavin kakovosti življenja v vseh starostnih obdobjih.

Gregor Kržišnik je smučarski trener, vaditelj atletike in trener za motorični razvoj otrok. Že v otroških letih je začel trenirat alpsko smučanje, kjer je bil kasneje tudi v državni selekciji. Pri 13 letih pa je začel trenirat tudi atletiko, kjer se je kasneje specializiral za tek na dolge proge. Bil je član atletskega kluba Kladivar Cetis iz Celja, treniral pa je pod vodstvom priznanega hrvaškega atleta in strokovnjaka, Romea Živka. Tudi v tem športu je dosegel več lepih uspehov, tako v Sloveniji, kot tudi v tujini. Ko je prenehal aktivno tekmovati v alpskem smučanju je več let zelo uspešno prenašal svoje znanje in izkušnje na otroke v Smučarskem klubu Zagorje in kasneje Zasavje (nekaj jih še danes dosega vidne uvrstitve na večjih tekmovanjih) in vodil tečaje alpskega smučanja na različnih smučiščih po Sloveniji. Vodil je več organiziranih športnih vadb za otroke – za najmlajše pa tudi starejše. Še kot atlet tekmovalec je redno pomagal tudi pri treniranju mlajših atletov v Atletskem klubu Rudar iz Trbovelj. Redno se udeležuje različnih seminarjev s področja gibanja in športa nasploh, kjer izpopolnjuje svoje znanje in ga deli z drugimi. Z veliko ljubeznijo do otrok, do življenja in do športa, naše otroke usmerja, vodi in spodbuja pri njihovem gibalnem in motoričnem razvoju, uči jih dragocenih spretnosti in zakonitosti za življenje, gradi in krepi njihove medsebojne odnose, jih vzgaja za zdravo tekmovalnost, jim kaže pot na temelju pravih vrednot ter je s svojim osebnim zgledom pravi mentor in vzornik našim mladim.

Športna kocka

Otroci najstarejših vrtčevskih skupin (rumene in oranžne) na začetku vsake vadbene ure vržejo športno kocko. Na njenih ploskvah so zapisana različna pravila, ki temeljijo na zlatem pravilu, ki pravi: »Stori drugim to, kar želiš, da bi drugi storili tebi.« Pravila, ki so zapisana na športni kocki se glasijo:

  1. Igraj zares – daj vse od sebe
  2. Igraj pošteno
  3. Ne odnehaj, tudi ko je težko
  4. Spoštuj vsakega, vsak je pomemben
  5. Veseli se uspeha drugega kot svojega
  6. Velike cilje lahko dosežemo le skupaj

Vsako pravilo pripomore k razvijanju temelja, ki je zgoraj navedeno zlato pravilo. Ta pravila tudi ne zavirajo tekmovalnega duha, ampak otroke vzpodbudijo, da se potrudijo po svojih najboljših močeh, obenem pa so do drugih otrok spoštljivi, ne glede na to, kateri ekipi pripadajo. Ko se otroci trudijo živeti na ta način tudi v športu, jim to pomaga pozitivno izoblikovati njihovo osebnost, hkrati pa začutijo močno izkušnjo skupnosti.

Skupinska fotka