↑ Return to Dejavnosti

Glasba

»V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Ona usmerja človeka v globino njegove duše.« (Marij Kogoj)

Že v predšolski dobi je pomembno, kakšen je otrokov prvi stik z glasbo. Prav ta misel nam odkriva, da ima glasba za človeka velik pomen. Zato skušamo tudi v vrtcu približati glasbo otrokom kot spremljevalko v raznih življenjskih situacijah (veselje, žalost, igra …). Z glasbo otrok razvija svoj notranji svet, poln domišljije, ob tem pa krepi svoj posluh. S petjem in igranjem na male instrumente pa raste njegova ustvarjalnost, kar otroku oblikuje njegovo pozitivno samopodobo. Zato skušamo v našem vrtcu preko glasbenih projektov (pevske vaje, igranje na instrumente …) otrokom približati tudi umetniško raven glasbe.

V vrtcu imamo tudi zajetno zalogo inštrumentov, ki se nahaja v glasbenem kotičku in je na razpolago prav vsem skupinam v vrtcu.

Glasba posledično postane eden ključnih dejavnikov pri vseh naših nastopih ter predstavitvah.

mixglasba