Dejavnosti

DODATNE DEJAVNOSTI V VRTCU SONČNI ŽAREK

ANGLEŠČINA Eye contact, affections, face expressions, phonetics of the language. All these languages come together when teaching English. The way how we teach is as important as the content. Children can feel love and care through all these languages …

BALET Ples je govorica telesa v ritmu, ob glasbi, v tišini. Je del kulturne izobrazbe vsakega posameznika in je del kulture naroda …

GLASBA »V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Ona usmerja človeka v globino njegove duše.« (Marij Kogoj) …

ŠPORTNA ABECEDA Predšolsko obdobje je temelj gibalnega razvoja otroka, saj je otrokov organizem ravno takrat najbolj izpostavljen vplivom iz okolja. Zato je zelo pomembno, da že najmlajšim ponudimo kvalitetno in pestro vadbo …

VZGOJA ZA MEDIJE Skupaj z otroki gremo skozi vse faze medijskega opismenjevanja, saj le tako na poglobljen način (ki traja več mesecev) lahko otrok ponotranji vsa nova spoznanja, saj je bistveno to, da otrok do potankosti spozna sistem, izhajajoč iz njegovih znanj …