Daphne

Daphne Logo - JPG

»Spremljajte dogajanje na Facebooku«

.

.

Joining Forces to combat Cyber Bullying in Schools

se pravi “Združimo moči v boju proti spletnemu nasilju med najstniki”. Gre za otroke stare med 16 in 19 let. Gre za problematiko spletnega nasilja med najstniki, med najstniki in profesorji, med … skratka gre za novo obliko nasilja, ki pa je vseprisotna. Skozi ta projekt želimo narediti korak naprej in ne ostati zgolj na mediaciji temveč tudi polniti splet s pozitivnimi vsebinami, ki bi nasilje preprečevale že predno do njega pride. Najnovejše raziskave kažejo, da je slednji problem naraščajoč v večini evropskih držav, še posebno odkar je najnovejši tehnološki razvoj (širjenje uporabe socialnih omrežij, pametnih telefonov, aplikacij za neposredno sporočanje) ustvaril gojišče za subtilne oblike medijskega nasilja, prodornejšega in intenzivnejšega v zadnjih nekaj letih. Projekt bo izpeljan v letih 2015 in 2016 s strani 8 nevladnih organizacij iz petih evropskih držav: Nemčije, Italije, Poljske, Madžarske in Slovenije.

Cilj projekta je torej zmanjšati spletno nasilje med najstniki, na splet dodati pozitivne vsebine ter vzgojnemu osebju omogočiti dostop do dobrih praks, tehnik in materialov, ki bi pomagali pri reševanju morebitnih primerov spletnega nasilja.

 

Kako se bo projekt izvajal:

1. MEDIACIJSKI KLUBI

V projekt so vključene šole. Vsi učitelji, ki se vključijo v projekt (dva, trije, ali več – po želji) dobijo Evropski certifikat “No blame approacha”, s tem, ko izpolnijo 80% prisotnost na 10 klubih, kjer bi jim naši svetovlaci (v projektu imenovani: multiplaierji) predali vse znanje in licenco. Na te klube so vabljeni tudi dijaki, ki jih zanima tematika in ki bodo prav tako dobili licenco. Ne gre za “mediacijo” temveč za “tečaj mediacije”. To pomeni, da bodo vsi dobili konkretno znanje iz reševanja sporov, konfliktov in se naučili konkretnih tehnik ter pridobili materiale za soočanje s tovrstnimi situacijami. Ker pa gre v projektu za »nasilje na spletu« bo pa segment klubov namenjen tudi temu. Čeprav lahko medvrstniška mediacija postane močno orodje reševanja konfliktov, bodo nekateri konflikti še vedno zahtevali intervencijo učiteljev in drugega šolskega osebja. V želji, da bi implementirali učinkovite strategije za obravnavo teh konfliktov, bo projekt med učitelji in šolskim osebjem promoviral ‘Pristop brez obtožb’ (NBA – No Blame Approach), koncept intervencije proti nasilju, izvorno razvito v Angliji, ki je bilo uspešno implementirano v številnih evropskih državah. Koncept je osnovan na ideji, da kaznovanje v primeru nasilja prej poslabša situacijo tako za akterje kot za žrtve. Alternativne poti obravnavanja konflikta lahko tako vodijo v bolj učinkovito redukcijo škode in v bolj splošno izboljšanje učenčevih odnosov in odgovornosti.

 2. CREATIVITY MEDIA CAMP

Dvakrat poleti se bo v Udinah (Videm) v Italiji zgodil 14 dnevni multimedijski kreativni kamp. Gre za starejše dijake in študente, ki se želijo izobraziti iz vzgoje za medije, naprednejše tehnike na socialnih omrežjih in na splošno uporabe spletnih orodij, fotografije, filma … S temi kampi bodo prisotni dobili dovolj znanja in idej za kreativni natečaj, ki sledi kasneje skozi leto. Prvi kamp bo letos in sicer od večera, 27. 7. 2015 do jutra, 9. 8. 2015. Vsak udeleženec kampa prejme znanje, zastonj bivanje, prehrano in pot. Drugi kamp bo poleti 2016.

 

Na kreativne kampe so vabljene osebe starejše od 18 let, ki imajo (vsaj eden v skupini, najbolje pa vsi) svoj prenosni računalnik ter smartphone (to so minimalni pogoji, lahko pa imate tudi fotoaparat, kamero itd.). Osebe, ki se odločijo sodelovati na kampu imajo pokrite stroške poti, tečaja in bivanja s prehrano v Udinah. Kontaktna oseba za vse podrobnosti in vprašanja je Janez Snoj (tel 040 56 88 55, janez.snoj@gmail.com). Naša organizacija bo poslala 5 oseb, seveda lahko tudi vi predlagate koga. Pomembna stvar pri vsem tem je, da osebe, ki gredo na kreativni kamp morajo biti pripravljene sodelovati s projektom po kampu. To pomeni, da bomo v prihodnjem šolskem letu (od septembra 2015 do septembra 2016) skupaj z dijaki v Želimljah vsake toliko časa (v kampu bodo navodila bolj natančna) izdelali kakšno kreativno »sporočilo« – fotografijo, fb-page, video klip etc., ki ga bomo potem delili na spletu z drugimi državami, drugimi šolami, znotraj projekta itd. To ne bo neko zahtevno ali dolgotrajno delo, zahteva pa, da so osebe, ki opravijo kamp na razpolago, da takrat sodelujejo. Prijave za kamp so že v teku.

in na koncu še

3. KREATIVNI NATEČAJ

In zadnja točka je Kreativni natečaj. Ne gre za »tekmovanje«, saj ni neke dejanske nagrade ampak bolj za natečaj. Za boljšo promocijo projekta je na koncu dvoletnega projekta. Tekmujejo dijaki in šole med seboj, kdo bo bolj kreativno izpeljal medijsko vsebino “proti nasilju na spletu”.

Na koncu bo sledila še kampanja na socialnih omrežjih za katero bomo vse potrebno zannje in napotke prejeli na multimedijskem kreativnem kampu 2 leta 2016.

S tem projektom šole pridobijo postavljen mediacijski klub, ki ga po tem projektu lahko same peljejo naprej, pridobitev novega znanja, šole pridobijo učitelje s certifikatom, dijake s certifikatom, kreativne delavnice, 2x 14 dnevni kreativni medijski kamp na katerem udeleženci pridobijo nova znanja in veščine na multimedijskem področju … predvsem pa se na pozitivni in kreativni način soočite z nasiljem med dijaki na spletu. 

Lepo vas pozdravljamo Lucija, Klemen in Janez (ekipa iz projekta v našem zavodu).

Upamo, da se vidimo in se skupaj spopademo z nasiljem med nastniki na spletu

 

 

ENGLISH:

 

The project

“Joining Forces to Combat Cyber Bullying in Schools“ is a European Project aimed to implement new strategies to address the issue of cyber-violence and related conflicts in schools. In fact recent studies show this is a constantly growing problem in most European countries, especially as the latest technological developments (spreading use of Social Networks, Smartphones, Instant-messaging Apps ect.) have created a breeding ground for subtle forms of media violence, which have become more pervasive and intense over the last years. The project will be carried out in years 2015 and 2016 by 8 NGOs belonging to 5 EU Member States: Germany, Italy, Poland, Hungary and Slovenia.

 

Project’s Key-objectives

1. enhance young people’s awareness about social media related risks and to equip them with necessary media competences as well as social and conflict resolution skills in order to promote a respectful, responsible, safe and creative usage of the new technologies.

2. to empower schools to foster and maintain a healthy and positive school climate by introducing internationally recognized tools like “Conflict Mediation” and “No Blame Approach”, in order to prevent, minimize or solve conflicts in schools with a special regard to bullying and cyber-bullying problems.

3. to increasingly empower educational staff and parents in their use and understanding of social media and their inherent risks for children and youngsters.

 

Strategies

The project includes three main lines of action to be implemented within the partner schools:

1. Information and awareness raising – A range of activities which will involve teachers/educators, school management, pupils and parents in order to enhance their knowledge about cyber bullying and other relation-related misbehaviors. During these activities it will underline the key importance of prevention programs in the school which should include also activities aimed to promote students responsibility, social skills development and positive conflict resolution strategies. Recent studies show that only concepts which include all actors in schools (teachers, students, parents) in developing a constructive conflict culture can be successful.

2. Creation of Mediation Clubs (peer mediation) The main goal of this activity is the creation of a peer-mediators team through a specific training offered to a selected number of volunteer students together with a few teachers (or school staff). The training aims to strengthen students´ capabilities to solve their own conflicts constructively and subsequently support their classmates and younger students to solve their own conflicts in order to avoid escalation and adults intervention. They will be empowered and trusted to find non-violent and positive solutions, thus improving their sense of responsibility and the school climate in general (more details in the attached file).

3. Intervention (No Blame Approach) Although peer-mediation may turn into a powerful tool of conflict resolution, still some conflicts will require the intervention of teachers and other school staff. In order to implement effective strategies to handle these conflicts the project will promote among teachers and school staff the “No Blame Approach” (NBA.), an anti – bullying intervention concept, originally  developed in England, and successfully used in several European countries. The concept is based on the idea that punishment in a case of bullying is likely to worsen the situation for both the actors and the victims. Alternative ways of handling the conflict may lead instead to a more effective damage reduction and to a general improvement of the student’s relations and responsibility. More details in the Attached file “Short Summury about Conflict Mediation and No Blame Approch”.